ماهروی دیوار زیبایی
ماهروی دیوار زیبایی

ماهروی سامانه معرفی محصولات و خدمات آرایشی و زیبایی و بهداشتی است. هدف این است که همه مراکز ارائه دهنده خدمات آرایشی و زیبایی و بهداشتی و همه مراکز عرضه کننده محصولات آرایشی و زیبایی و بهداشتی در یک بستر واحد خود را به مشتریان و مصرف کنندگان معرفی کنند. مشتریان و استفاده کنندگان محصولات و خدمات آرایشی و زیبایی و بهداشتی بتوانند بطور مستقیم با عرضه کنندگان در شهر و محله و منطقه خود آشنا شده و هزینه و سایر جنبه های محصولات و خدمات مورد نیازشان را بررسی و مقایسه نموده و بهترین گزینه را انتخاب نمایند. اما توجه داشته باشید این سامانه مانند سایر سامانه ها نمی تواند صحت و درستی ادعاهای آگهی دهندگان را تضمین نماید. لذا به شدت توصیه می کنیم تا تمامی نکات لازم برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی را رعایت فرمایید.